Magdalena | 14 | Croatia | B<3

“Nisam ja više onaj stari, koji kvari sitnicom velike stvari. Naučio sam svoje škole, htio bolje… Ti si to bolje, ustvari.”
©